Udfyld formularen i et samspil med den person der henvender sig med en ide.

Profil data- fase 2

Indtastning af stamdata omkring ideen.
 • Fase 1-2 af 3

 • Er produktet/idéen ny for virksomheden?
 • Uddybende.
 • Uddby hvis der er mere du vil fortælle.
 • Her starter fase 2.

  Hvis den, der henvender sig, har angivet alle ovenstående data, kan sekretariatet og vedkommende nu gå videre med at udfylde nedenstående data i 2.
 • Kun, hvis det kan gøres uden at afsløre selve idéen, men det afhænger af opfinderens åbenhed og forsigtighed. Måske kan opfinderen fortælle, inden for hvilken branche idéen skal produceres, og hvem idéen henvender sig til.
 • Er der brug for, at der bliver taget aktivt del i det praktiske? Har personen, der henvender sig, selv ressourcer i form af fx værksted el.lign., er dette måske ikke relevant.
 • Er der brug for teknisk assistance fra fx fagfolk, der har ekspertviden inden for en del af idéen?
 • Er der brug for hjælp til at visualisere idéen el.lign. i forhold til designet?
 • Er der brug for hjælp til at få undersøgt markedspotentialet?
 • Er der andet, der skal belyses i forbindelse med assistance omkring det tekniske?
 • Beskyttelsesniveau

  I hvilket omfang er idéen søgt beskyttet? Hent evt. inspiration og viden via følgende link: http://www.opfind.nu/de-10-trin/trin-2/de-fem-beskyttelsesformer.aspx
 • Er der søgt patent? Oplys i så fald gerne patentnummeret.
 • Er der søgt brugsmodelbeskyttelse? Oplys i så fald gerne nummeret.
 • Er der søgt varemærkebeskyttelse? Oplys i så fald gerne nummeret.
 • Er der søgt ophavsretsbeskyttelse? Oplys i så fald gerne nummeret.
 • Bruges der NDA - Hemmeligholdelsesaftale - når idéen omtales i det offentlige rum?
 • Udviklingsniveau / stadie

  Hvor langt er opfinderen med idéen?
 • Se evt. en skabelon via dette link: http://www.nin.dk/forretningsplan.html
 • Er der udarbejdet en detaljebeskrivelse?
 • Er der udarbejdet en prototype?
 • Er markedet undersøgt for lignende idéer/produkter?
 • Er markedspotentialet undersøgt?
 • Fremtidsudsigterne

  Hvilke fremtidsplaner har opfinderen med idéen? Ønsker opfinderen fx at starte egen virksomhed og få idéen produceret, eller ønsker han at sælge idéen?
 • Uddybende.
 • Profilressourcer

  Hvilke ressourcer ligger opfinderen selv inde med?
 • Har opfinderen tidsmæssige ressourcer, som han kan trække på, og i hvilket omfang?
 • Har opfinderen økonomiske muligheder, som han kan trække på?
 • Har opfinderen faglige kompetencer, som han kan bruge i udviklingen af idéen?
 • Har opfinderen faciliteter til udviklingen af ideen som fx model, prototype, lokaler/værksted, værkstøj (PC), kontor, bil etc.?
 • Har opfinderen et netværk, der kan bruges i processen med udviklingen af idéen?
 • Alt det, der ikke var plads til, eller som der ikke er blevet spurgt ind til.