Det skal være trygt at henvende sig til InnovaThy for råd og vejledning. Medarbejderne har tavshedspligt og går først videre til InnovaThy Erhvervspanel med din idé når du er klar.
Alle deltagere i erhvervspanelet kan blive afkrævet en underskrevet hemmeligholdelsesaftale(NDA) forinden mødet med dig. Paneldeltagerne forpligter sig til at behandle Informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den. Paneldeltagerne har ikke ret til at benytte Informationen på anden måde end forudsat og godkendt af dig.

Du har forinden mødet ret til at frabede dig bestemte personer i panelet. Det sikre, at du er tryg ved de personer du skal sparre med.