Organisation

InnovaThy er en non profit organisation under Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune. Organisationen drives som

Sekretariatet varetager den daglige drift via et stærkt team af engagerede medarbejdere med base i Thy Erhvervsforum.

Erhvervspanelet består af frivillige lokale erhvervsledere, som gratis stiller deres erfaringer til rådighed gennem InnovaThy rådgivningsforløb.

InnovaThys bestyrelse består af repræsentanter fra Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune og InnovaThy Erhvervspanel.
Styregruppen vælges for ét år af gangen.

Styregruppen sammensætning er:

Kjeld Pedersen
Owner – Kellpo A/S

Hans Chr. Jeppesen
Direktør – EUC. Nordvest

Troels N. Ifversen
Indehaver – Revision Limfjorden.

Jonas Houkjær Bech
Partner – Advodan

Martin Hoxer
Erhvervschef – Thy Erhvervsforum

Peter Brandt Larsen
Erhvervskonsulent – Thisted Kommune