Thy Erhvervs News 17-09-13

Seneste nyt fra Thy Erhvervsforum

I går aftes afholdt vi den første af i alt fire aftener med iværksætterkursus. Emnet var ‘Din rolle som iværksætter’. Nedenfor kan du læse om de følgende tre aftener med iværksætterkursus, som du stadig kan nå at melde dig til, ligesom kan du også læse om andre spændende arrangementer:

– ‘Virksomheder og mennesker i udvikling’ – den 19/9 kl. 15.00-18.00

Med baggrund i ordene ‘fornyelse’, ‘energi’ og ‘nærhed’ kan du høre spændende oplæg fra bl.a. Thisted Bryghus og sexolog, Joan Ørting, om virksomheder og mennesker i udvikling. Arrangementet er gratis. Tilmeld dig arrangementet hurtigst muligt på info@thyef.dk.

Iværksætterkursus – den 23/9, 30/9 og 7/10 kl. 18.30-22.00

Mange går med drømmen om at starte selvstændig virksomhed, men hvad kræver det, hvordan med moms og skat, og hvordan fanger du dine kunders opmærksomhed? Alt dette og meget mere kan du få svar på, når vi i samarbejde med Morsø Erhvervsråd afholder iværksætterkursus over fire aftener, hvoraf det kursus er afholdt. Til hver af de resterende tre aftener er der et nyt fokus: hvad skal jeg med en revisor – forsikringer, a-kasse, skat/moms m.v. – salg.

Det er lige meget, om du allerede har startet virksomhed, eller om du blot går med drømmen. Alle er velkomne. Prisen for hver af disse fire inspirerende aftener er kun 150 kr. + moms. Vil du blive klogere på iværksætteri og møde andre ligesom dig, så tilmeld dig iværksætterkurset på per@thyef.dk.

– ‘Vedvarende energi til proces’ – den 26/9 kl. 14.00-16.00

Regeringen har afsat 3,75 mia. kr. i en ny støtteordning til produktionsvirksomheder, der helt eller delvist konverterer deres procesenergi fra fossile brændsler som kul, olie eller gas til vedvarende energi eller fjernevarme. Nogle af de midler skulle meget gerne komme virksomhederne i Thy til gode.

Thy Erhvervsforum, Thisted Kommune og LandboThy inviterer således til en oplysende eftermiddag, hvor du får viden om støtteordningen samt inspiration til, hvad du kan bruge den til i din virksomhed. Tilmeld dig arrangementet hurtigst muligt på info@thyef.dk.

– ‘En krone sparet er mindst lige så god som en krone tjent’ – den 26/9 kl. 17.30-19.00

Alle detailhandlere og andre interesserede inviteres til et inspirerende informationsmøde omkring sparemulighederne på energiområdet inden for fx belysning, opvarmning, køling m.v. Arrangementet er gratis. Tilmeld dig arrangementet hurtigst muligt på info@thyef.dk.

– ‘Grøn Industrisymbiose’ – den 1/10 kl. 14.00-16.00

Det kan være en god forretning, når restprodukter eller overskudsvarme fra én virksomhed kan genanvendes og erstatte dyrere eller nye materialer, råvarer eller energi hos en anden virksomhed. Erhvervsstyrelsen har igangsat projektet ‘Grøn Industrisymbiose’, hvor der i 2013 vil blive afsat 10 mio. kr. som tilskudsmulighed til etablering af industrisymbioser. Ved at indgå i grøn industrisymbiose kan din virksomhed fx spare penge på bortskaffelsen af affald, sænke omkostningerne til råstoffer, energi, varme og vand, styrke sin konkurrenceevne og få skabt en grøn profil.

På mødet vil du få mere information om dine muligheder for at få tilskud til symbioseprojekter. Tilmeld dig arrangementet senest den 25. september på info@thyef.dk.

Thy Erhvervsforum forankrer lokal virksomhedsrådgivning i hele Thy

I samarbejde med Thisted Kommune arbejder Thy Erhvervsforum fra kontoret i Hanstholm for erhvervsfremme i hele Thy, men fra og med i dag har Thy Erhvervsforum også lokaler til erhvervsrådgivning i hhv. Hurup og Thisted.

“Med vores base i Hanstholm og med to nye centrale placeringer i Thisted og Hurup forsøger vi at favne bredt i håbet om lokal tilstedeværelse i hele Thy”, udtaler erhvervschef Martin Hoxer. “Vi vil være tilgængelige i nærområdet, og målet er at kunne tiltrække både nye og eksisterende virksomheder til rådgivning, så vi kan få vores vækst- og udviklingsprogrammer ud at arbejde”.

Thy Erhvervsforum står til rådighed i Thisted hver torsdag i lige uger i Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted og i Hurup hver torsdag i ulige uger på Industrivej 7, 7760 Hurup. Første gang bliver tirsdag den 17. september på kontoret i Thisted.

Kom til spændende workshops om udviklingen i fiskerisektoren i forbindelse med Danfish

Til DanFish-messen har du den 10. oktober mulighed for at deltage i en eller flere workshops om udviklingen i fiskerisektoren. Det er NaturErhvervsstyrelsen, der står bag, og du kan høre spændende indlæg og være med i diskussionen inden for fire temaer:

Potentialer og muligheder for at styrke ressourceeffektivitet og innovation i fiskeriet.Fremtidige muligheder inden for fiskeindustrien.Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med.Nye innovative udnyttelse af havets ressourcer.

Hver workshop tager godt en time, og det er gratis at deltage. Tilmelding nødvendig. Klik her for at se programmet og tilmelde dig.

Kickstart iværksætterdrømmen for en krone

Har du en iværksætter i maven, og ønsker du at stifte et selskab, hvor dine idéer kan omsættes til konkret handling? Så er der godt nyt. Frem mod slutningen af 2013 bliver det nemlig lettere at realisere iværksætterdrømmen.

Klik her og læs mere.

Medlemskab i Thy Erhvervsforum

Vi håber, at I alle vil opfordre andre virksomheder til at tegne et medlemskab i Thy Erhvervsforum. Vi varetager det lokale erhvervslivs interesser og står altid parate til et besøg hos interesserede virksomheder.

Vi har fokus på iværksætterrådgivning, vækstprogrammer, udvikling og innovation, så vi sammen kan skabe vækst i Thy.

Husk også, at du som medlem er meget velkommen til at kigge ind, hvis du har en idé eller andet, du gerne vil drøfte.

Med venlig hilsen

Thy Erhvervsforum

Thy Erhvervsforum servicerer lokale virksomheder med rådgivning, information og inspiration!